Hans van Wingerden

BEELDEND KUNSTENAAR

In mijn conceptuele werk spelen beeld of stijlkenmerken geen belangrijke rol. Ik beschouw dergelijke begrippen na het postmodernisme als een achterhaald gegeven. Beeld is verworden tot gemeengoed van de massacultuur. Alleen door een beeld van nieuwe codes of context te voorzien kan het zich daaraan ontrekken

Ik (ont)leen beelden en stel ze opnieuw samen. Het gaat dan om een weergaven van begrippen, die in in onze eigentijdse visuele wereld regelmatig aan de orde komen, maar door manIpulatie, context-vervreemding en associatieve verwijzingen een nieuwe beeldende betekenis opleveren. De stijl-begrippen als b.v. abstract spelen een ondergeschikte rol, voornamelijk als schilderkunstig gegeven.
Door met name mijn schilderijen uit twee delen te laten bestaan, wordt het beeld onderverdeeld, de gesuggereerde wisserwerking versterkt en het commentaar benadrukt. Naast schilder en spuittechnieken worden ook andere materialen ( glas, neon) en technieken ( electronica, media) toegepast.